Elogic ændrer navn og øger fokus

Kort fortalt om Elogic

Elogic er specialister i at designe og producere el-tavler til industrien og installatørmarke-
det. Vi er samtidig en af Skandinaviens førende producenter af kapslinger indenfor el, fber
og kommunikation.
Elogic blev skabt i april 2016, som en fusion af Triax Systems og Elogic. Begge frmaer
havde mange års kompetencer og stor erfaring i branchen, samt produktion både i Danmark og
Polen.


Hvad er det, vi gør 1. maj 2019?

Vi har valgt at spalte Elogic i de to oprindelige forretningsområder, men med 2 nye
brand-navne. I praksis er spaltningen gjort ved at lade Elogic (el-tavler) beholde det nuværende
CVR-nummer, og at danne et nyt CVR-nummer til Elogic (kapslinger).
• Begge frmaer er ejet 100% af Elogic Holding ApS.
• Elogic A/S ejer 100% Elogic Polska s.a. zoo, der er Elogic’s produktionsenhed i Szczecin i Polen.
• Elogic A/S beholder produktionen af kapslinger i Hornsyld.
• Elogic og Elogic har samme ledelse og bevarer hovedkvartererne i Hornsyld.


I daglig tale kalder vi os tilsammen Elogic Group.

Hvorfor gør vi det?

De ønskede synergier ved fusionen i 2016 blev desværre ikke indfriet til fulde, selv om vi med
succes har lavet og markedsført en del fælles produkter.
Vi ønsker at sikre det bedst mulige udgangspunkt for de to forretningsområder. Det mener vi
bedst opnås igennem forskellige strategier, både på produkt- og markedssiden.
Kunderne i begge forretningsområder er forskellige, og det stiller store krav til os som leverandører.


Vores fremtidige fokus er på: Kunderne / Markedet / Produktudvikling.

Medarbejderne kan nu i højere grad holde fokus på at udvikle og optimere vores produkter
og virksomheden, så vi også fremadrettet sikrer en optimal betjening af kunderne.
Vi vil fortsætte med at udvikle og levere fælles produkter og som altid med udgangspunkt i
kundernes behov. Vi bevarer fælles lokaler og supportfunktioner såsom Supply Chain, QA, IT,
HR, Marketing og Finans. Det sikrer, at vi trods relativt beskedne virksomheder målt på
omsætning, også her kan bevare et højt niveau.

Vil kunderne mærke det?

Som udgangspunkt vil du ikke mærke noget. Elogic A/S får nyt CVR-nummer og navn, og det giver
naturligt lidt ”skvulp” i starten. Vi vil fortsat have de samme produkter og gode service.
På lidt længere sigt kan du mærke forskellen på et øget og mere præcist fokus fra vores side.
Vi vil markedsføre nye produkter og løsninger, der løser jeres nuværende og fremtidige behov.