Styretavler

Elogic har over de sidste 40 år oppebåret stor erfaring i produktion af styre,- og kontroltavler. Erfaringen spænder fra mindre styringer til enkelt maskiner til store og yderst komplicerede proces anlæg styret via PLC-systemer eller industrielle eller kraftværkers kontrolsystemer. Disse tavler leveres naturligvis fuldstændigt med kundens komponentvalg, ligesom vi har aftale med alle gængse kapslingsleverandører -det være sig i malet udførelse, kunststof eller rustfrit stål. I den udstrækning det ønskes kan vi stille faciliteter og mandskab til rådighed for udførelse af komplet FAT, således at tavlerne kan leveres som komplette plug and play løsninger. Den medfølgende dokumentation kan udføres i dokumentations software efter kundens valg.